Designed by:

ประกาศ/ข่าวสาร
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 EB16 61
2 EB10-12 ดัชนีความพร้อมรับผิด 55
3 EB 8-9 99
4 การดำเนินงาน ITA 1-4 241
5 EB 4-6:การจัดซื้อจัดจ้าง 178
6 หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 919
7 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 733
8 ประกาศรับสมัครงาน 2572
9 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) 1541
10 สาระสุขภาพ 1087
11 ข่าวประกวดราคา 4965
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รพ เดิมบางนางบวช 830
13 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 3351
14 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 937
15 การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนันสนุนให้ทุนการวิจัย 1672
16 การจ้างที่ปรึกษา 1765
17 การจ้างออกแบบ 1604
18 การจ้างควบคุมงาน 1796
19 งานก่อสร้าง 1026
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง 3544