Designed by:

ประกาศ/ข่าวสาร
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 EB16 221
2 EB10-12 ดัชนีความพร้อมรับผิด 157
3 EB 8-9 204
4 การดำเนินงาน ITA 1-4 319
5 EB 4-6:การจัดซื้อจัดจ้าง 238
6 หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชปี61 1015
7 ระบบการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 853
8 ประกาศรับสมัครงาน 3009
9 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) 1698
10 สาระสุขภาพ 1245
11 ข่าวประกวดราคา 5261
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รพ เดิมบางนางบวช 919
13 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 3523
14 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1013
15 การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนันสนุนให้ทุนการวิจัย 1769
16 การจ้างที่ปรึกษา 1858
17 การจ้างออกแบบ 1691
18 การจ้างควบคุมงาน 1889
19 งานก่อสร้าง 1077
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง 3716