นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by:

PDF พิมพ์ อีเมล
.
.
.
..
นายสมชาย  เกาะคู

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
.