นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by:

 

เภสัชกร 3 คน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5 คน
ผู้ช่วยเภสัชกร 4 คน

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 24.00 น. ** เปิดบริการทุกวัน

 

านบริการผู้ป่วยนอก - ใน

งานบริหารเวชภัณฑ์

งานผลิต

งานคุ้มครองผู้บริโภค

งานให้คำแนะนำปรึกษาด้านยา

งานเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา