นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by:

บริการในคลินิกทันตกรรม

1. อุดฟัน

2. ขูดหินปูน

3 ถอนฟัน, ฝ่ารากฟัน

4. รักษาฟัน

5.ครอบฟัน, ฟันปลอมถอดได้

6.ทันตกรรมสำหรับเด็ก

.

.

.