นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by:

ตารางการให้บริการ

วัน เวลา 8.30 - 12.00

เวลา 13.00 - 16.30

จันทร์ ให้การรักษาผู้ป่วยนอก

ให้บริการผู้ป่วยนัด

อังคาร ให้การรักษาผู้ป่วยนอก

ให้บริการผู้ป่วยนัด

พุธ ให้การรักษาผู้ป่วยนอก

ให้บริการผู้ป่วยนัด

พฤหัสบดี ให้การรักษาผู้ป่วยนอก

ให้บริการผู้ป่วยนัด

ศุกร์ ให้การรักษาผู้ป่วยนอก

งดบริการ

** วันเสาร์ วันอาทิตย์ งดให้บริการ