นายสมชาย  เกาะคู

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชDesigned by:

.

.

.

จัดยาจ่ายยา

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา