Designed by:

ข่าวประกวดราคา PDF Print E-mail

ประกาศจัดซื้อเลนส์

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563 ระดับหน่วยบริการ 70%

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563 ระดับเขต 10%

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (เครื่องเอกซเรย์)

เอกสารประกวดราคาซื้อ (เครื่องเอกซเรย์)

ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 20% (ปี63)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์_จำนวน_9_รายการ

ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจ งบ อบจ.63

ประกาศ งบลงทุนปี 64

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี (รถพยาบาล งบค่าเสื่อมปี 64)

ประกาศประกวดราคารถพยาบาล งบค่าเสื่อม ปี 2564

ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบ อบจ.64)1,130,000

ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(งบ อบจ.64)1,840,000

ประกาศซื้อเครื่องซักผ้า

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี(รถยนต์)

ประกาศเครื่องเอกซเรย์(65)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ฯ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศ CT (66)

ประกาศเช่าเครื่อง (Lab)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT-SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเช่า Lab

ประกาศผู้ชนะ เช่า lab

ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศ(ซื้อยา)